Sysav Hållbarhetsredovisning

UX    UI

Digital hållbarhetsredovisning för Sysav.
Med utgångspunkt i den tryckta versionen tog jag fram interaktion och design för den digitala redovisningen. Genom att addera illustrationer och tydlig visualisering av statistik blev den digitala rapporten lättare att ta till sig. Korta filmklipp frontar varje kapitel och med horisontell ”bläddring” mellan kapitlen och bilder som ligger över de rörliga sekvenserna byggdes en tydlig och spännande struktur upp.