Kattjouren

IDENTITET   KOMMUNIKATIONSPLAN   UX

 

Visuell identitet och varumärkesplattform för Kattjouren. (pro bono)

Kattjouren är ett ideellt nätverk som ger övergivna katter och katter som behöver ett nytt hem, ett nytt och tryggt kattliv. Den nya identiteten tog avstamp i en befintlig logotyp och färg men har moderniserats, förenklats och designats om för att passa med Kattjourens värdegrund och arbetssätt.

Kattjouren bygger på frivilligt engagemang men har en stor mängd legal och praktisk information som måste följas. Därför fick de även hjälp med informationsstrukturen och hur de kommunicerar till de som hittar en hemlös katt eller vill adoptera.