Givarbrev Svenska kyrkan

PRINT   NYHETSBREV   GIVARVÅRDSPROGRAM   PIN-DESIGN

 

Månatliga utskick till Svenska kyrkans internationella arbetes givare. Innehållsfokuserat och långsiktigt arbete med målgruppsanpassad kommunikation som gör skillnad. Utveckling och förfining av givarvårdsprogram där innehåll, tonalitet, frekvens och timing är viktiga ingredienser för en lyckad kommunikationsplan.