Digital Art Director och UX-designer.
Jag jobbar med digital design, användarupplevelser, interaktion, designsystem och CX. Men är också hemtam i allehanda print, kampanjidéande och kommunikationsarbete.