Digital Art Director och UX-designer.
Jag jobbar med digital design, användarupplevelser, interaktion, UI, konceptualisering och CX. Men är också hemtam i allehanda print, varumärkesarbete, kampanjidéande och kommunikationsarbete.